Pravidlá

Organizátori (3x3sport & Lejo)
KONTAKT: office@3x3florbal.sk alebo office@3x3sport.sk
TERMÍNY (dátumy turnajov) – viď rozpis turnajov
REGISTRÁCIA možná len cez https://eshop.3x3sport.sk

HERNÝ FORMÁT
3x3Florbal – (3+0) MINIMÁLNE 3 HRÁČI , MAXIMÁLNE 6 HRÁČOV
– Street formát
– malé bránky (90×60)

3x3Florbal – (3+1) MINIMÁLNE 3 HRÁČI + BRANKÁR, MAXIMÁLNE 8 HRÁČOV + 2 BRANKÁRI
– s brankármi

VEKOVÉ OBMEDZENIE:
od 14 rokov, možná 1 výnimka 13 rokov – nutnosť požiadať organizátora o výnimku, ktorú organizátor buď schváli/neschváli.

HRACÍ ČAS:
Základné skupiny: 2×6 minút alebo 2×8 minút superhrubý čas. (podľa počtu tímov na turnaji)
Play-off: 2×6 minút superhrubý čas. Stopuje sa posledných 30 sekúnd zápasu (Iba v playoff).
Čas sa zastavuje okrem posledných 30 sekúnd zápasu v playoff aj vo výnimočných situáciách (riešenie technických problémov alebo pri zranení)
Time out povolený len v play-off, max na 30 sekúnd.

HRACIA PLOCHA:
Ihrisko rozmer (18x9m / 20×10m /22x11m) – ohraničenie mantinelmi – organizátor si vyhradzuje právo meniť veľkosť a počet ihrísk

ZNAČENIA:
Na hracej ploche sa nachádza značka v strede hracej plochy – stredový bod, odkiaľ sa rozohráva buly.
Bránkovisko o rozmere 90x40cm (v tomto priestore sa hráči nemôžu zdržiavať.
Pri formáte 3+1, je bránkovisko 1×2,5m.
Trestný bod medzi vlastným bránkoviskom a stredovou čiarou, určený pre trestné strely.

SYSTÉM TURNAJA:
podľa počtu prihlásených tímov budú účastníci rozdelení do skupín (v drvivej väčšine sú rozdelený do 4-členných skupín, kde hrá každý s každým). Do play off postúpi vopred určený počet tímov. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu rozpisu.

BODOVANIE VÝSLEDKOV:
Výhra 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov

V prípade bodovej zhody dvoch a viacerých tímov budú rozhodovať:
Celkový rozdiel skóre
Celkový počet strelených gólov
Losovanie

PRIESTUPKY:
V prípade menšieho priestupku môže nariadiť rozhodca voľný úder z miesta priestupku. V prípade vážnejšieho priestupku môže určiť rozhodca TRESTNÚ STRELBU/TRESTNÉ STRIEĽANIE aj v prípade, že sa priestupok nekonal v blízkosti brány. Za vážne porušenie pravidiel môže rozhodca udeliť hráčovi TREST do konca zápasu. (1-2minútové tresty sa neudeľujú).

HLAVNÉ PRIESTUPKY:
sekanie, hrubosť, nešportové správanie, vysoká hokejka.

TRESTNÁ STRELA (priestupok):
Namiesto 2minútového trestu, rozhodca nariadi trestnú strelu z priestupkového bodu, ktorý sa nachádza medzi vlastným bránkoviskom a stredovou čiarou.

TRESTNÁ STRELBA (v prípade formátu 3+0):
Pokiaľ sa nerozhodne počas riadnej hracej doby, nasleduje trestná strelba do prázdnej bránky z vopred určeného bodu (medzi bránkoviskom druhej brány a stredovej značky). Hráči strieľajú striedavo za sebou princípom rýchlej smrti. Hráči v rámci jedného tímu sa musia striedať.

TRESTNÉ STRIEĽANIE (v prípade formátu 3+1):
Pokiaľ sa nerozhodne počas riadnej hracej doby, nasleduje trestné strieľanie na brankárov. Hráči idú nájazdy striedavo za sebou princípom rýchlej smrti. Hráči v rámci jedného tímu sa musia striedať.

ŠTARTOVNÉ je nutné uhradiť na účet usporiadateľa (SK14 8330 0000 0026 0253 2345) podľa termínov stanovujúcich na konkrétnom podujatí (2vlny registrácií).
Do poznámky napíšte názov tímu/svoje meno.
Druhou podmienkou je zaslanie potvrdenia o uhradení platby na turnajový mail: office3x3florbal.sk – postačuje napr. printscreen obrazovky s uhradenou platbou (urýchli to potvrdenie registrácie).

POPLATOK za štartovné: od 15€ /osobu, podľa počtu hráčov v tíme a vlny registrácie.

Maily posielajte automaticky a bez vyzvania s predmetom mailu: Potvrdenie o platbe – názov tímu – turnaj/mesto.
Turnajov sa môžu zúčastniť IBA registrované tímy alebo jednotlivci so zaplateným štartovným.

REGISTRÁCIA tímu, ktorého štartovné nebude vopred vyplatené, bude vyradený z turnaja. Zaplatené štartovné je nevratné, resp. bude prenesené na ďalší možný turnaj, v prípade ak dôjde k nečakanému zrušeniu podujatia zo strany organizátora. Ak bude zákazník trvať na peňažnom vyrovnaný, v tom prípade sa vracia 50% výšky registrančného poplatku, v prípade zrušenia turnaja zo strany organizátora.

ZOZNAM HRÁČOV je potrebné vyplniť pri registrácii a poslať na mail organizátora: office@3x3florbal.sk

Pokiaľ nie sú nahlásené čísla dresov vopred je ich potrebné nahlásiť na stolíku, minimálne 5 minút pred štartom zápasu. Pri zapožičaných dresoch / rozlišovacích dresoch sa čísla zapíšu pri ich preberaní.
Hráč môže štartovať IBA za jedno družstvo na konkrétnom turnaji!

Rozhodcovia: Jednotlivé zápasy rozhoduje na jednom ihrisku, jeden rozhodca.
Povrch: Hala – parkety, Gerflor – exteriérové ihrisko: umelý povrch určený na florbal
Obuv: vhodná do haly (povolená je akákoľvek športová obuv – neznečistená)
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť
Ocenenia budú zabezpečené organizátorom: poháre a medaile pre všetkých na prvých troch miestach (pri väčšine turnajov aj účastnícka pamätná medaila pre všetkých hráčov)
Predzápasová príprava: Rozcvička tímov prebieha pred zápasom mimo hracej plochy
Šatne: prechodné – organizátor neručí za ponechané veci v šatniach
ČAKACIA DOBA: Meškanie na zápas – max. 2 minúty. V prípade opakovania – kontumácia 5:0 v prospech súpera.

ĎALŠIE PRAVIDLÁ:

Názvy tímov nesmú obsahovať žiadne nevhodné a vulgárne slová
Konzumácia tvrdého alkoholu a iných omamných látok je zakázaná – v prípade porušenia môže organizátor vylúčiť hráčov alebo celý tím
Riadime sa platnými pravidlami IFF (prispôsobené pravidlá danému formátu).
Každý tím musí mať určeného kapitána, ktorý jediný komunikuje s rozhodcom a rieši všetky potrebné úkony v mene tímu.
Po opustení loptičky z hracej plochy nasleduje voľný úder alebo buly z najbližšieho miesta odkiaľ loptička opustila ihrisko.
Po góle nasleduje buly bez zbytočného zdržiavania (do 10 sekúnd) – po prekročení limitu rozohráva loptičku tím, ktorý inkasoval.

Generálny partner

Hlavný partner

Zlatý partner

Zlatý partner

Copyright © 2023 3x3 Florbal All rights reserved. Create by Mgraf.sk.